Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Коментарите са изключени!