Декларация по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларация по чл.12, т.3  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Коментарите са изключени!