Сесия 2005-12-30

ДНЕВЕН РЕД

  1. Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет. РЕШЕНИЕ 410
  2. Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400. РЕШЕНИЕ 411
  3. Одобряване на парични средства за облекло на персонала. РЕШЕНИЕ 412
  4. Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 413
  5. Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 414
  6. Одобряване на средства за отчуждителни процедури по §7 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ 415
  7. Продажба на обект “Общежитие” при “МБАЛ-Велинград”ЕООД. РЕШЕНИЕ 416
  8. Приемане на план за образователна интеграция на децата от ромски произход. РЕШЕНИЕ 417
  9. Корекция на решение №393/16.12.2005г. РЕШЕНИЕ 418

10. Избор на делегати за общото събрание на НСОРБ. РЕШЕНИЕ 419

11. Предоставяне МПС на училището в с.Бирково. РЕШЕНИЕ 420

Коментарите са изключени!